مدیلنسر

مدیلنسر

مدیلنسر از سال 1398 شروع به فعالیت کرده، یه جمع با حال🤩 از بچه های علوم پزشکی که دغدغشون و هدف اصلیشون ارتقای مهارت های فردی و رشد جامعه علوم پزشکیه و در کنارش بستری برای آموزش نحوه راه اندازی کسب و کار دانشجویی مرتبط با علوم پزشکی و تبدیل ایده‌های بچه های علوم پزشکی به یک کسب و کار در اشل دانشجوییست.
و در وهله بعدی ایجاد محیطی برای اتصال دانشجویان دارای مهارت به افراد جویای نیرو.

 

کارآفرینی

مدیلنسر

مدیلنسر از سال 1398 شروع به فعالیت کرده، یه جمع با حال🤩 از بچه های علوم پزشکی که دغدغشون و هدف اصلیشون ارتقای مهارت های فردی و رشد جامعه علوم پزشکیه و در کنارش بستری برای آموزش نحوه راه اندازی کسب و کار دانشجویی مرتبط با علوم پزشکی و تبدیل ایده‌های بچه های علوم پزشکی به یک کسب و کار در اشل دانشجوییست.
و در وهله بعدی ایجاد محیطی برای اتصال دانشجویان دارای مهارت به افراد جویای نیرو.

 
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سطح همه
دوره کلاس آنلاین
60000 تومان
سطح همه
دوره کلاس آنلاین
150000 تومان
سطح همه
دوره کلاس آنلاین
60000 تومان
X