مدیلنسر

مدیلنسر

مدیلنسر از سال 1398 شروع به فعالیت کرده، یه جمع با حال🤩 از بچه های علوم پزشکی که دغدغشون و هدف اصلیشون ارتقای مهارت های فردی و رشد جامعه علوم پزشکیه و در کنارش بستری برای آموزش نحوه راه اندازی کسب و کار دانشجویی مرتبط با علوم پزشکی و تبدیل ایده‌های بچه های علوم پزشکی به یک کسب و کار در اشل دانشجوییست.
و در وهله بعدی ایجاد محیطی برای اتصال دانشجویان دارای مهارت به افراد جویای نیرو.

 

کارآفرینی

مدیلنسر

مدیلنسر از سال 1398 شروع به فعالیت کرده، یه جمع با حال🤩 از بچه های علوم پزشکی که دغدغشون و هدف اصلیشون ارتقای مهارت های فردی و رشد جامعه علوم پزشکیه و در کنارش بستری برای آموزش نحوه راه اندازی کسب و کار دانشجویی مرتبط با علوم پزشکی و تبدیل ایده‌های بچه های علوم پزشکی به یک کسب و کار در اشل دانشجوییست.
و در وهله بعدی ایجاد محیطی برای اتصال دانشجویان دارای مهارت به افراد جویای نیرو.

 
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سطح همه
دوره کلاس آفلاین (فیلم)
280000 تومان
سطح همه
دوره کلاس آفلاین (فیلم)
200000 تومان
سطح همه
دوره کلاس آفلاین (فیلم)
420000 تومان
X